Glasfryn Farm Shop, Pwllheli, North Wales Glasfryn Siop Fferm, Pwllheli, Gogledd Cymru

Farm Shop Glasfryn Siop Fferm, Pwllheli

 


• Hafan

Prynnu/Archebu
Cigoedd
Llysiau a Ffrwyth
O'r Llaethdy
Cynnyrch Lleol
Prydau Parod
Bwyd O'r Cyfandir
Byr-brydau
Diodydd
Pwdinau
Melysion
• Cynnyrch Heb


English

croeso i wefan glasfryn siop fferm welcome to the glasfryn farm shop website

Sefydlwyd Siop Fferm Glasfryn yn 2001 i werthu cig eidion, cig oen a gêm yr ystâd a phorc a chig moch Llyn yn uniongyrchol i’n cwsmeriaid lleol.

Rydym yn ymfalchïo hefyd ein bod yn gwerthu cynnyrch o ansawdd lleol ac o rannau eraill o Gymru gan gynnwys prydau cartref traddodiadol sy’n defnyddio’n cynhwysion gorau.

Rydym ar y terfyn rhwng Llyn ac Eifionydd yng Ngogledd Cymru a byddwn yn prynu cymaint â phosibl oddi wrth ffermwyr, cynhyrchwyr a chyflenwyr lleol.

Yn ogystal â chynnig dewis eang o’r cigoedd gorau yn lleol ac o’r cyfandir, llysiau, cynnyrch cyfandirol, cynnyrch llaeth blasus a chawsiau arbenigol, rydym hefyd yn gwerthu prydau parod, pwdinau anodd eu maddau, jamiau a chyffeithiau, sgwpiau hunan wasanaeth o ffrwythau a llysiau wedi’u rhewi’n gyflym, siocledi a bisgedi moethus wedi’u gwneud â llaw yng Nghymru, sawsiau a salsas sawrus a byrbrydau danteithiol. Rydym hefyd yn cadw cynnyrch organig a chynnyrch Masnach Deg yn ogystal â dewis o gynnyrch ‘Heb’ - heb gluten, heb wenith a heb siwgr!

Y FFERM
Mae Fferm Glasfryn Fawr yn hen ystâd. Mae yng nghysgod cadwyn o dri mynydd yr Eifl, gyda golygfa ysblennydd dros Fae Ceredigion ac mae’n cynnal bridiau da byw brodorol traddodiadol.

MILLTIROEDD BWYD
Ydych chi erioed wedi ystyried pa mor bell mae’ch bwyd wedi teithio?

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf cododd anfodlonrwydd cynyddol gydag ansawdd a diogelwch bwyd, prisiau’n codi, diffyg dewis i’r cwsmer ac anghydraddoldeb brawychus mewn dosbarthu bwyd. Mae cwsmeriaid wedi dechrau holi ynghylch y ffordd mae’u bwyd yn cael ei gynhyrchu a pham mae’n cael ei gludo ymhell mor aml ac yn ddiangen.

Mae teithio gormod yn gallu achosi stres i anifeiliaid, sydd yn ei dro yn effeithio ar ansawdd y cig. Mae’r ‘milltiroedd bwyd’ hefyd yn ychwanegu at y problemau amgylcheddol cynyddol sy’n cael eu hachosi gan lygredd trafniadaeth.

Mae Fferm Glasfryn yn gallu gwarantu na fydd ei gig wedi teithio mwy na 80 o filltiroedd.

_________________________________________________________________________
masnach | cysylltwch â ni | hygyrchedd | sut iffeindio ni | english | gwobrwyau

Siop Fferm Glasfryn, Glasfryn Parc, Y Ffr, Pwllheli . Gwynedd, LL53 6PG
Ffn/Tel: 01766 810 044 | Ebost/Email: siopfferm@glasfryn.co.uk